viernes, 30 de enero de 2009

Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual


El passat mes de desembre va ser aprovat pel Consejo de Ministros el Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Aquest pla pretén tractar una de les múltiples formes de la violència de gènere, com és la explotació sexual de dones i nines. Aquest comerç intolerable, immers en el la indústria del sexe s'aprofita de les vulnerabilitats econòmiques, socials i educatives de moltíssimes dones d'arreu del món que cauen en xarxes internacionals de prostitució forçada. Les desigualtats, la desigual distribució del treball, la feminització de la pobresa són causes d'aquest fenomen.

El Pla parteix de 4 principis rectors:

1. El comerç sexual afecta sobre tot a dones, per tal té un fort component de gènere.
2. Tràfic sexual de dones i nines va lligat al fenomen de la prostitució que se ha globalitzat, a l'igual que la idea de la mercantilització del cos de les dones.
3. Com a fenomen transaccional exigeix respostes multi laterals, de cooperació internacional, fent feina sobre tot en els països d'origen, per l'estreta relació de pobresa i vulnerabilitat.
4. El tràfic sexual de dones és un delicte que requereix control policial i actuació judicial. S'han d'adreçar nombrosos esforços per combatre les màfies organitzades que trafiquen i exploten sexualment dones.

El tràfic sexual de persones implica coacció, amenaça, engany, abús de poder, vulnerabilitat, pagament o remuneració a algú que exerceixi un control previ sobre la víctima. És diferent del concepte de tràfic d'immigrants, ja què normalment aquestes persones obren amb el seu consentiments, un pic arriben al lloc de destí el tràfic termina, i té un caràcter de transnacionalitat, mentre que les dones explotades sexualment no fa falta que es tengui present aquest fet, ja què poden ser explotades dintre d'un mateix país.

Les dades sobre tràfic sexual de persones són sagnants: milions de dones i nins traficats sexualment. Segons dades de les Nacions Unides, el nostre país és un país receptor de moltes dones prostitutes procedents de Colòmbia, República Dominicana, Nigèria, Rússia, Ucraïna, Romania, Bulgària, Brasil, Croàcia, República Txeca, Hongria, Marroc, Polònia, etc. Una part significativa d'aquestes dones són víctimes de l'explotació sexual de màfies.

Enganyades a través d'anuncis falsos, amb promeses d'un futur millor treballant al sector de l'hoteleria, domèstic, agències de models, cauen en aquestes trames. Les organitzacions faciliten documentació, visats, cartes d'invitacions que serveixen per hipotecar-les i subjugar-les. Un pic entren al nostre país, les hi retiren la documentació, els diners, traslladant-les contra la seva voluntat i emprant diferents mecanismes de violència (directes o indirectes) a clubs o indrets on hauran d'exercir la prostitució.

El pla desenvolupat pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, vincula a diferents ministeris en aquesta lluita contra l'explotació sexual de persones. Els objectius estan relacionat amb la sensibilització de tota la població envers aquesta problemàtica, la cooperació amb els països d'origen, desenvolupament de mesures de caire integral en els àmbits judicial, social, educatiu, policial, d'immigració, etc., la protecció i garantia dels drets de les dones traficades, i la lluita contra els traficants i proxenetes.

Les mesures estan dividides en assistència social a les víctimes, lluita contra els traficants i sensibilització i prevenció.

Quant a l'assistència, el Govern proporcionarà assistència integral en un període d'almenys 30 dies per tal de què la dona víctima pugui sortir de la influència del traficant i decidir si col·labora amb les autoritats judicials, policials i administratives. Durant aquest període les víctimes tindran dret a l'assistència social i jurídica, i a l'establiment d'una dotació econòmica que garanteixi la seva subsistència o la seva possible tornada al país d'origen, si ho sol·liciten.

El Govern central reformarà la Ley de Enjuiciamiento Criminal per ampliar les mesures cautelars relacionades amb aquesta delinqüència. Es crearà un Fons de recursos procedent dels diners decomissats, adreçats a la inserció social de dones explotades sexualment.

Altre aspecte fonamental és el de la prevenció i sensibilització, i aquí entra en joc la responsabilitat ètica col·lectiva, sobre tot dels homes que intercanvien doblers a canvi de sexe, accedint al cos de les dones com si fos una mercaderia més que es compra i es ven.

Aquest Pla preveu la constitució d'un Fòrum contra la tracta integrat per les administracions públiques competents, les ONG's i altres institucionals implicades en l'assistència a les víctimes i la lluita contra aquest delicte per a garantir la coordinació i la coherència d'actuacions des d'una perspectiva integral.

A Mallorca i a Balears tenim una gran quantitat de dones immigrades que exerceixen la prostitució. Moltes d'elles en situació d'explotació sexual. Amb col·laboració dels Cossos i les Forces de Seguretat de l'Estat s'han aconseguit desarticular algunes màfies que estaven operant.

És necessària una major conscienciació sobre aquest fenomen, i una comprensió de la vinculació estreta entre prostitució i explotació sexual. No podem ser còmplices d'aquestes vulneracions dels drets més fonamentals.

Aquest pla que té una vigència de 3 anys, marca un camí en la lluita contra aquesta explotació sexual de persones, fonamentalment de dones i nins/es, però hem de ser tenir valentia i donar passes més decidides, per penalitzar als compradors de sexe, com ocorre a països com Suècia, i no mirar cap un altre lloc quan als nostres carrers veim dones que s'han de prostituir per guanyar-se la vida o en el pitjor dels casos víctimes d'aquesta trata.

No podem oblidar, que si es reduís la demanda, probablement les màfies es plantejarien altres formes de guanyar doblers. Des de les institucions s'han de plantejar estratègies d'inserció social i no de penalització a les dones prostituïdes. Podria ser una bona estratègia la posada en marxa de campanyes de prevenció com les de Sevilla amb el lema: ¿tan poco vales que tienes que pagar? que tracten de dissuadir als compradors.

No hay comentarios: