lunes, 28 de septiembre de 2009

Un dret bàsic de les dones

Des de 1990 el 28 de setembre representa una cita ineludible per al feminisme mundial que segueix reivindicant el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs com un dret bàsic de les dones.

Al nostre país, estam una passa més a prop de la conquesta d’aquest dret gràcies a la llei sobre Salut Sexual i Reproductiva, que després de la seva aprovació en el Consell de Ministres comença la via Parlamentària.
El concepte de salut sexual i reproductiva es va forjar a la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament, a El Caire l’any 1994, suposant l’acord i consens de 179 Estats. Tal concepte implica la capacitat de gaudir d'una vida sexual sana i sense riscos, i la llibertat per decidir procrear o no. Documents, resolucions i recomanacions internacionals posteriors han aprofundit en aquest concepte provocant en els països europeus una despenalització de l'avortament lliure.

Malgrat els reconeixements internacionals cap els drets de les dones i el seu apoderament, les forces conservadores i fonamentalistes empenyen en tot el món per restringir-los subordinant les dones, controlant els seus cossos amb tots tipus de violència, inclosa la institucional. A Espanya, el Partit Popular amb un discurs pseudo feminista envers la igualtat de gènere (picada d’ullet electoralista a les dones, com a Iran amb la incorporació d’una dona Ministra) es posiciona contrari a una reforma que implica més educació sexual i l’opció d’interrompre voluntàriament un embaràs no desitjat, opció que a una Espanya democràtica del Segle XXI, encara no tenen les dones. Record que actualment només és possible avortar en cas de violació, malformació fetal o risc psicològic per a la mare. Aquest tercer supòsit, aplicat laxament ha suposat un baló d’oxigen per a moltes dones, ja que l’altre opció sempre és la clandestinitat amb nul·les garanties mèdiques i d’higiene.
Molts de països del nostre entorn regulen l'avortament a través d'una llei de salut pública i el tenen despenalitzat. En el cas de Gran Bretanya i Holanda, tenen lleis de terminis fins la setmana 22; a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Finlàndia, França, Itàlia, Suècia i Portugal, les lleis combinen un termini (entre 10 i 16 setmanes) amb indicacions (cas malformació greus, riscs per la dona o el fetus).
La proposta del Govern Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero va en aquesta línia. Una Llei de Salut Sexual i Reproductiva que respongui des d'un plantejament integral als drets fonamentals relacionats amb la salut sexual i reproductiva: el dret a l'educació sexual, el dret a la reproducció (per tant d'accedir amb equitat als mètodes de control de natalitat) i el dret a decidir en cas d'un embaràs no desitjat en les primeres setmanes de gestació, traient l’avortament lliure del Codi Penal.

Per garantir aquests drets el Govern prioritzarà l'atenció a la salut sexual, la formació als professionals de la salut des d'una perspectiva de gènere i la promoció de la salut sexual des de la premissa de què dones i homes són coresposanbles en les activitats relacionades amb l'anticoncepció, el sexe segur, davant els embarassos no desitjats, dels vincles afectius, etc.

Aquest marc possibilitarà el desplegament per l'exercici d'un dret, que no vol dir una obligació. Es crea un marc on les diferents i legítimes opcions de les persones puguin conviure amb llibertat i respecte. Aquesta llei obrirà les portes a aquelles dones que no volen continuar amb un embaràs atorgant-les sobirania i llibertat dintre de les primeres 14 setmanes, termini que permet conjugar - equilibri constitucional- els drets de les dones amb l'obligació de l'Estat de protegir la vida embrionària. Se milloraran les garanties legals per les dones i els professionals de la salut, i la IVE (interrupció voluntària de l’embaràs) s’inclourà aquesta prestació dintre de la cartera de prestacions sanitàries públiques, el que permetrà un millor control.

La majoria de dones i homes d'aquest país és sensible i favorable a aquesta proposta, ja que recull les necessitats del carrer, de les dones quotidianes, que han pogut comprovar que el reconeixement de drets i llibertats sempre han vengut de la mà del Partit Socialista. Front a aquesta vocació de més llibertats i drets, estan els de sempre, amenaçant, coartant, reprimint la ciutadania i negant el dret de les dones a la salut sexual i reproductiva. Que el renou de la por i la desconfiança dels qui per una banda volen rebaixar l’edat penal dels menors de 14 anys, i per altra neguen la capacitat d’una jove de 17 per decidir sobre la seva maternitat, no ens allunyi de la vertadera dimensió d’aquesta reforma històrica per les dones d’aquest país.

martes, 8 de septiembre de 2009

Aguirre, defensora de las causas perdidas del capital

Hipocresía: Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha tildado de hipócritas a aquellas personas que nos manifestamos en contra de regular el ejercicio de la prostitución.

Si para esta señora, la prostitución es una actividad comercial como otra cualquiera, sólo deseo, que sus amigos empresarios -que supongo se verían favorecidos en el hipotético caso de una regulación de tal actividad- la provean de trabajo cuando ésta acabe su mandato político.

Hipocresía es hacer ordenanzas para alejar el problema de las calles, alejar a los mendigos, desplazar a las putas, puesto que nos recuerdan, que de vez en cuando, nuestros mariditos e hijos ociosos el fin de semana, hacen una vaca y disfrutan de la banalización del sexo y de la mercantilización de los cuerpos de mujeres y chicas jóvenes, muy muy jóvenes.

Nos rasgamos las vestiduras al ver unas imágenes chocantes en el barrio del Raval, ¿qué nos preocupa en realidad? ¿es que acaso se cree que un putero, va a hacer algún tipo de preámbulos con las mujeres a las que compra?

El fenómeno de la prostitución, en más de un 80% esconde un problema de explotación sexual de mujeres. En la página de propaganda institucional que compra el Sr. Carlos Delgado a los medios de comunicación, se sorprendía de que las nigerianas, no fueran las mismas un verano tras otro.

Esto es capacidad hermenéutica y lo demás son coñas.

La ordenanza de Calvià, al más puro estilo marbellí, lejos de enfocar el problema desde su dimensión más humana, la aborda desde el aspecto pura y llanamente represivo, contra las mujeres prostituidas. Decisión no exenta de polémica, y criticada por la Audiencia Provincial.

Se deben reforzar los mecanismos entre todas y cada unas de las administraciones, comenzando por Delegación del Gobierno y acabando por las municipales. Es un problema que nos afecta a todos, no sólo porque da mala imagen, que sí, pero sobre todo, por razones éticas y humanitarias. ¿Alguien cree que una mujer elige libremente hacer una felación por 20 €?

Magalluf, el Raval, Cuzco, la globalización de la prostitución es indisoluble de la globalización de las desigualdades económicas, sociales, educativas, culturales.

Para acabar con mi post, me gustaría dar otra definición:

La expresión dignidad humana o dignidad de la persona hace referencia al valor intrínseco de todo ser humano, independientemente de su raza, condición social o económica, edad, sexo, ideas políticas o religiosas. Es el principio que justifica y da su fundamento a todos los derechos humanos. La dignidad no sólo es un derecho, es la base de todos los derechos.