martes, 23 de septiembre de 2008

Dia internacional contra la explotació sexual i el tràfic de dones, nins i nines.


Avui és el dia internacional contra la explotació sexual i el tràfic de dones, nins i nines.

Almenys 100.000 dones i nenes entren cada any en els països de la Unió Europea com a víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual. A Europa quasi 500.000 dones treballen il·legalment en la anomenada “indústria del sexe”, procedents de països pobres.

A Espanya es gasten més de 50 milions d’euros tots els dies en compra de sexe. Internacionalment, es mouen cada any 32.000 milions de dòlars. Més del 99 % dels compradors habituals són homes. El 6% de la població espanyola és consumidora habitual de prostitució.

Balears és la Comunitat Autònoma amb més consum. Paradoxalment, també és una de les CC.AA amb més denúncies per violència de gènere.

El fenomen de la prostitució està inevitablement vinculat al tràfic de persones i la explotació sexual. El 90 % de les dones prostituïdes són immigrants al nostre país. D’aquesta manera, podem afirmar que l’explotació sexual de dones i menors s’ha convertit en una nova forma d’esclavitud al S. XXI. La manca de llibertat, l’extorsió, la vulnerabilitat econòmica, social, cultural, fan que aquestes persones en mans de la indústria del sexe siguin titelles.

La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha manifestat la seva voluntat en promulgar per aquesta legislatura un Pla Integral de lluita contra la trata d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, especialment, de dones, nins i nines.

En un dia com avui, reivindico la no complicitat amb aquesta situació. No col·laboris amb el proxenetisme!

No hay comentarios: