miércoles, 25 de febrero de 2015

UN PROJECTE PEL CANVI SEGURAquest passat cap de setmana els Socialistes de Mallorca hem celebrat una Convenció Municipal on hem pogut debatre i aprovar les línies mestres del municipalisme i del Consell Insular pels propers anys. La Convenció ha estat la conclusió d'un procés de participació ciutadana sense precedents, a través de les diferents Assemblees Obertes que hem fet arreu de tota Mallorca, el que ens ha permès contrastar idees i sensacions amb més de mil persones, escoltar el que els ciutadans i ciutadanes dels nostres municipis reclamen, percebre de manera directa les seves mancances i necessitats, recollint-les així en el document que finalment hem aprovat amb més de 300 propostes. 

El què ens reclamen els ciutadans i ciutadanes és molt bàsic. No volen macroprojectes ni grans pressupostos. No volen pompositats. Volen feina i viure decentment, volen el millor per les seves famílies, un futur pels seus fills i filles, uns serveis públics que funcionin, uns Ajuntaments i Consell que els hi donin resposta quan ho necessiten.

Per poder donar resposta a les inquietuds ciutadanes i des de la convicció de què les institucions, quant més properes millor, volem enfortir els Ajuntaments -com a vertebradors de la cohesió social- i el Consell de Mallorca -com Ajuntament d'Ajuntaments i òrgan de govern de Mallorca-.

A Mallorca la nostra indústria és el turisme, ara bé, necessitam altre turisme. Un turisme que posi en valor l'entorn, que sigui sostenible i competitiu, que generi llocs de treball de qualitat i redistribueixi la riquesa que genera. Sabem que el nostre gran mal és l'estacionalitat. Per això, impulsarem l'altra Mallorca, el destí de qualitat, la promoció dels trets diferencials com la cultura, el patrimoni natural, el paisatge, turisme esportiu i la nostra Serra de Tramuntana. També cal apostar per nous sectors i activitats emergents, com l'audiovisual a través de la Mallorca Film Comission, les noves tecnologies, les activitats lligades a l'agricultura i ramaderia, el paisatge i el producte local. Una destinació de qualitat és incompatible amb la importació de fems, per això aturarem, des del minut ú, la importació de fems estrangers, revocant les autoritzacions que permeten importar residus d'Irlanda, Colari i Tufino i modificarem el contracte amb TIRME per tal de treure del seu àmbit d'aplicació el tractament i la incineració de fems estrangers.

A diferència del què ha fet el Partit Popular, que ha quedat de mans plegades per ajudar a estimular l’economia, impulsarem “Plans de xoc d'ocupació local”, “Pactes socials de responsabilitat social corporativa” entre els Ajuntaments i les empreses que fan feina al municipi i tornarem a potenciar les figures dels Agents de Desenvolupament Local per tal de donar suport a l'activitat econòmica dels pobles. Posarem en marxa projectes per aturats de llarga durada, amb activitats de formació i treballarem d’una manera valenta i decidida contra l'explotació laboral i contra la precarietat. Per això, incidirem molt en la contractació de qualitat i amb salaris dignes, mitjançant la inclusió de clàusules socials que contemplin la contractació a les plantilles de persones en exclusió social o col·lectius de difícil ocupabilitat, com són els majors de 45 anys. Estarem especialment vigilants en el fet de que les empreses adjudicatàries compleixin amb les seves obligacions salarials i els drets laborals, tant en el procés de contractació com execució del contracte, i no admetrem que les baixes en els preus de contractació que realitzin les empreses recaiguin sobre les esquenes dels treballadors i treballadores, que són la baula més dèbil de la cadena.

A nivell social el nostre compromís és bloquejar fins derogar la reforma de l’administració local de Mariano Rajoy, que cerca allunyar i privatitzar els serveis públics. Mantindrem les competències socials dels Ajuntaments, aprovarem la cartera de serveis socials perquè tothom sàpiga quins drets té i posarem en marxa, en els primers tres mesos de govern, un Pla contra la pobresa, especialment la infantil. Impulsarem la llei de dependència, amb un Pla d'inversions a les residències, per tal de reconvertir places per a persones amb dependència, i disminuirem llistes d'espera. Inclourem Mallorca a la xarxa de ciutats amigables i accessibles, amb un compromís de crear un departament d'accessibilitat dins la conselleria competent i impulsarem la igualtat de gènere a través dels Plans d’Igualtat i la Direcció Insular d’Igualtat.

Quan milers de famílies no han pogut encendre la calefacció ni fer front a les factures d’energia han trobat enfront uns governs que han reduït la partida en emergències socials. La nostra proposta és que cap família en situació de pobresa es vegi sense subministrament energètic bàsic (aigua, electricitat, gas) per no poder pagar les seves factures. Per atendre aquestes necessitats crearem d'immediat un Servei d'Urgències Socials les 24 hores 365 dies, per atendre persones en situació d'emergència social, violència de gènere, desnonaments o manca de diners per pagaments urgents. Impulsarem també lloguers socials amb entitats bancàries, entitats sense ànim de lucre i propietaris.

Els mallorquins i mallorquines valoren i respecten el paisatge, el volen gaudir. No entenen l’obsessió malaltissa d’aquesta dreta per destrossar-lo. Ens reclamen un urbanisme assenyat, una bona política de mobilitat i de transport públic. La idea és reforçar els serveis de transports intermunicipals entre els pobles i els centres educatius de referència, un transport públic que faciliti la connexió entre els diferents nuclis urbans del poble, fora vila i Ciutat. Tendrem especial cura de les polítiques de residus i de l’aigua. Ens comprometem a estudiar la viabilitat de remunicipalitzar aquest servei públic, entenent que es tracta d'un dret essencial i no únicament d’un bé de consum. En la lluita contra el canvi climàtic proposam el “Pacte de Batles i Batlesses per a un nou model energètic” que integri sistemes de residus de recollida porta a porta, gestió de la fracció orgànica per generar compost de qualitat per a ús domèstic i implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn. Modificarem normatives per aplicar el principi “qui contamina, paga” i introduirem clàusules ambientals que promoguin la contractació de fonts renovables, vehicles elèctrics, parcs renovables a zones de baix impacte, plans de mobilitat urbana, etc.

Els Ajuntaments han de facilitar-li la vida a la gent i ser accessibles en diferents horaris. Per tant, els seus espais oferiran algun capvespre atenció ciutadana i adaptaran les seves escoletes a les necessitats reals de conciliació familiar. No té sentit tenir espais públics com escoles tancades els horabaixa, per tant, obrirem aquests espais pels infants, joves, amb activitats d’oci alternatiu i familiar. Les institucions s'han de convertir en baluards de la defensa de les llibertats ciutadanes. Per tant, ens oposarem i derogarem les anomenades “ordenances cíviques”, que han servit com a coartada ideològica per retallar llibertat d'expressió i altres drets. Apostam per sistemes de control de qualitat democràtica, per tal que la ciutadania pugui fiscalitzar més i millor l'acció de govern, amb mecanismes d'elaboració de pressuposts participatius, Consells i/o Assemblees Ciutadanes  i la creació de la figura del Defensor de la Ciutadania allà on sigui possible. A través de les webs municipals facilitarem informació municipal i relativa als membres de la corporació, com l’agenda pública, declaracions d'ingressos i patrimonis i el currículum dels regidors. Els plens es realitzaran en horari de capvespre per fomentar la participació ciutadana, amb retransmissió on line o per la ràdio local. Per facilitar la participació crearem la figura “regidor+1” on qualsevol entitat o ciutadà podrà exposar al ple punt de vista sobre les qüestions que es tractin. 

He pogut fer només un tast del nostre full de ruta progressista pels propers anys, propostes sòlides, treballades i contrastades que tornin la il·lusió i la dignitat als ciutadans i ciutadanes de Mallorca. Si volen llegir el document en la seva totalitat, els hi convit a visitar la nostra web: http://convenciomunicipal.conferenciapsib2015.org/


No hay comentarios: