jueves, 21 de septiembre de 2017

Pla autonòmic contra l'explotació sexual de dones i nines


Dia 23 de setembre és el Dia Internacional contra l’explotació sexual i la trata de persones. El tràfic d'éssers humans és l'esclavitud del nostre temps. Suposa una profunda violació dels drets humans, de la dignitat i de la llibertat de la persona i constitueix una forma de delinqüència greu, que en la majoria de les ocasions implica a organitzacions delictives a les que proporciona importants beneficis basats en la utilització de les persones amb diferents finalitats d'explotació.

La trata afecta a més de 20 milions de persones a tot el món. Dades de les Nacions Unides estimen que el 79% de les persones víctimes de tracta ho són amb finalitat d’explotació sexual. Les dues terceres parts de les víctimes de tracta són dones. El negoci de la tracta és dels tres més rentables del món, per darrera del narcotràfic, movent més de 32.000 milions de dòlars a l’any.

L' Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte en Europa estima que només es detecten 1 de cada 20 potencials víctimes de tracta amb fins d’explotació sexual.

A Europa, es calcula que unes 500.000 dones treballen en la mal anomenada indústria del sexe. La majoria arrela en territori espanyol.

La prostitució és una de les principals causes de la tracta amb finalitats d'explotació sexual. Subdesenvolupament i prostitució van intrínsecament de la mà. El 90% de les dones que exerceixen la prostitució són dones immigrades i, segons informes policials, majoritàriament víctimes de la tracta.

Organitzacions  com Metges del Món han alertat de que les Illes Balears és una de les comunitats amb més  proporció de consum de prostitució i que els joves de les illes són més propensos a consumir prostitució que a la península.

Un recent informe elaborat pel Grup d’Estudis de la Prostitució a les Illes Balears (GEPIB) conclou que a les nostres illes unes 2350 dones ofereixen serveis sexuals i que al voltant de 100.000 homes fan ús de la prostitució cada any a Balears. Entre 4700 i 4900 homes de les nostres illes recorren de manera freqüent a la prostitució, amb la compra de cinc o més serveis sexuals al més. Aquest informe calcula que a l’arxipèlag es mouen uns 50 milions d’euros anuals, malgrat aquesta és una estimació a la baixa.

L'explotació sexual és una forma d'esclavitud, un exercici de violència de gènere, una vulneració dels drets humans i una cruel manifestació de la desigualtat i de la feminització de la pobresa. Per aquesta raó la  Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes aprovada al Parlament de les Illes Balears l'any passat atorga drets a les dones explotades sexualment, perquè les hem incorporat com a víctimes de la violència sexual, i per tant, susceptibles d’un especial protecció per evitar-ne la seva discriminació.

Ara bé, el Grup Socialista, conscient de què hem d’anar una mica més enllà, hem presentat una proposició no de llei amb les altres forces d'esquerres i que ha contat amb el suport unànime de la comissió d'assumptes socials i drets humans. Aquests acords són: i desplegar alguns instruments que poden ser útils contra la tracta, dintre del marc de les nostres competències.


1. Que el Govern implementi el Pla Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-18 que representa el compromís assumit pel Govern d’Espanya per a prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de dones amb fins d’explotació sexual, tal i com estableix el Protocol de Palerm l’any 2000.

2. Que es desenvolupi en el termini d’un any un Pla Autonòmic contra el tràfic de dones i nines amb fins d’explotació sexual que hauria de definir les principals línies de treball i acords mínims de prostitució promoguts pels agents socials que intervenen en aquest camp i coordinar-nos amb totes les institucions.

3. Que el Govern integri la perspectiva de gènere a les estratègies turístiques, per combatre la idea de Balears com a destinació de turisme sexual, ja que és un fet que el consum de prostitució es dispara a les nostres illes en el mesos de temporada alta, tant pels turistes com pels treballadors temporals i aquesta demanda afavoreix el tràfic de dones.

4. Impulsar des de la perspectiva dels drets humans, les línies estratègiques i acords de mínims de prostitució promoguts pels agents socials que intervenen en aquest camp que reclamen campanyes estables de sensibilització, participació real de les persones afectades en els projectes d’atenció sostinguts amb fons públics, formació permanent, educació formal i informal en educació afectiva-sexual, especialment en educació secundària, col·lectius de risc, creació d’un observatori del fenomen de la prostitució, millorar la cobertura dels drets fonamentals, etc.

5. Instam el Govern d’Espanya a prendre mesures per des incentivar la demanda de prostitució i estudiar –tal i com han fet altres països- la penalització de la compra de sexe.


Cinc propostes d’acord que tots els grups polítics han subscrit perquè entenem que la trata és incompatible amb un estat democràtic.

No hay comentarios: